Home
Doe mee
Contact
Winnaars
Planning
Partners

Prijzen reglement

Prijzen reglement

Prijzenreglement Verkiezing ‘Beste Folder Awards’ editie 2021, Versie januari 2021

 1. Dit reglement is van toepassing op de verkiezing ‘Beste Folder Awards’ en de prijzen die we verloten aan consumenten, hierna te noemen ‘de actie’. Het reglement is opgezet door Q&A Insights BV, gevestigd te Amersfoort aan de Printerweg 22 (hierna Q&A).
 2. Deelname aan de verkiezing ‘Beste Folder Awards’ is mogelijk voor personen vanaf 18 jaar woonachtig in Nederland. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van alle, bij de totstandkoming van deze actie, betrokken partijen.
 3. De actie loopt van 10 maart 2022 tot en met 5 mei 2022. Als de verkiezingsvragenlijst later start dan 8 april 2021 (bijv. 2 weken later), om welke reden dan ook, dan schuiven de data in dit prijzenreglement ook allemaal net zoveel naar achteren toe (ook 2 weken later).
 4. Deelname vindt plaats op de daarvoor door Q&A aangegeven wijze. De deelnemer doet mee aan de verkiezing ‘Beste Folder Awards’ door op een (favoriete) folder te stemmen. Als de deelnemer een geldige stem uitbrengt neemt hij automatisch deel aan de actie. Je brengt een geldige stem uit als je de vragenlijst volledig hebt doorlopen, een geldig emailadres hebt ingevuld en als je stem niet wordt afgekeurd door één van de fraude controles (zie artikel 6). De deelnemer maakt hiermee kans op prijzen uit het prijzenpakket, d.w.z. het emailadres wordt meegenomen in de verloting van de prijzen.
 5. Iedere deelnemer maakt kans op prijzen uit het prijzenpakket.. Door meer folders te beoordelen, wordt de kans op het winnen van de prijzen groter. Wordt één folder beoordeeld, dan doet dit emailadres één keer mee in de prijstrekking, worden er twee beoordeeld, dan doet dit emailadres twee keer mee in de prijstrekking, etcetera. Een deelnemer krijgt maximaal één prijs toegekend. Als een deelnemer meerdere keren getrokken wordt, krijgt hij het product dat hoort bij de eerste trekking. Deelname aan de actie betekent instemming met dit prijzenreglement.
 6. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Q&A zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen zonder opgaaf van reden.
 7. Het prijzenpakket* van deze actie bestaat uit:
  • 1x Apple iPad (2020) 10.2 inch 32 GB Wifi Space Gray t.w.v. € 389,-
  • 5x Boekenbon t.w.v. €20,-
  • 10x Staatsloten met XL t.w.v. € 17,50,-
  Het prijzenpakket heeft een totale waarde van: € 664,-.
  * Indien bovenstaande prijzen op het moment van de aanschaf niet meer verkrijgbaar zijn, dan ontvangt de prijswinnaar een vergelijkbaar product.
 8. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Q&A het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 9. Het aanwijzen van de winnaars gebeurt in week 23 van 2021 door Q&A. Prijswinnaars worden per e-mail geïnformeerd over de gewonnen prijs.
 10. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contanten. De winnaars ontvangen uiterlijk eind augustus 2021 persoonlijk bericht.
 11. Prijswinnaars hebben vier weken de tijd om te reageren op het ontvangen bericht. Indien niet binnen de gestelde tijd wordt gereageerd, vervalt het recht op de prijs.
 12. In de e-mail die een prijswinnaar ontvangt, wordt toestemming gevraagd om zijn/haar naam en woonplaats op de winnaarspagina te vermelden. Indien geen expliciete toestemming wordt gegeven, wordt de prijswinnaar niet vermeld.
 13. Q&A behoudt zich het recht voor om de gewonnen prijs te vervangen door een vergelijkbare prijs (indien er sprake is van een foutieve levering, defect of ontvreemding).
 14. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Q&A.
 15. Q&A en de Nederlandse Loterij zijn niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die voort kan komen uit deze actie. Dit geldt ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door het verspreiden van informatie via internet of technische storingen.
 16. Alle intellectuele eigendommen op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Q&A (en/of haar moederorganisatie Avantage BV).
 17. Deelname aan de actie betekent instemming met dit prijzenreglement.
 18. Deze actie wordt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen georganiseerd door Q&A. Klachten over deze actie kunnen worden gericht aan secretariaat@qanda.nl (Sandra Jonker) of info@bestefolderaward.nl
  Q&A Insights BV
  Printerweg 22
  3821 AD Amersfoort
  Nederland
  0031(0)33 2454637
 19. De totstandkoming van dit reglement is uiterst zorgvuldig gedaan. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen aanvaardt Q&A geen aansprakelijkheid.